Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Programın Amacı: 
Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterliği Teknikeri olmak isteyenlerin
Konuşma, dinleme, giyim, protokol kurallarına uyum sağlayabilme, işe motive olma, stresten uzak durma, yöneticiyle çalışma, etkili diksiyon bilgisayar teknolojileri konularında ilgili ve yetenekli olması önemlidir.

Kariyer Olanakları
Mezunlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.
Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkânı bulunmaktadır.

MÜFREDAT ve DERS İÇERİĞİ için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2016, Perşembe